Home Sebutharga Cara Bayaran  Kad Kredit Jaminan Tips FAQ Hubungi Kami

    

 

 

 

 
Jaminan
 
1. Untuk setiap projek yang dibuat, kami akan memberi tempoh jaminan.
 
2. Tempoh jaminan berbeza-beza berdasarkan kepada tugasan/projek yang dilaksanakan. Tempoh bermula daripada 7 hari hingga ke 12 bulan.
 
3.  Sekiranya terdapat sebarang kerosakan atau kecacatan yang berlaku di dalam tempoh jaminan, pihak kami akan memperbaiki semula tanpa sebarang kos.
 
4.  Jaminan ini hanya tertakluk kepada perkara-perkara yang berlaku akibat daripada kerja-kerja yang telah kami lakukan bukan kerana faktor diluar kawalan kami.
 
5. Untuk setiap projek, tempoh jaminan akan dinyatakan dengan jelas di dalam setiap sebutharga yang diberikan.
 
 
Home
Home

 

 

 

Copyright 2006 rumah2002.com
Disclaimer
: Ini adalah laman web rumah2020.com.  Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada rumah2020.com. Hosted and Maintained by Admin rumah2020.com