Home Sebutharga Cara Bayaran  Kad Kredit Jaminan Tips FAQ Hubungi Kami

    

 

 

 

Jadual Bayaran
 
Bayaran dibuat secara berperingkat mengikut kemajuan projek.
 
Berikut adalah contoh jadual bayaran berperingkat untuk kerja-kerja ubahsuai yang telah kami laksanakan:
 
Ini adalah contoh sebenar jadual bayaran:
 
 
1. Jadual Bayaran 1 
2. Jadual Bayaran 2
3. Jadual Bayaran 3
4. Jadual Bayaran 4
 
 
 
Home

 

 

Copyright 2006 rumah2002.com
Disclaimer
: Ini adalah laman web rumah2020.com.  Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada rumah2020.com. Hosted and Maintained by Admin rumah2020.com